Storitve

Storitve, ki jih izvajamo, so v največji meri povezane z “mrežologijo” in “vzdrževanjem”. Vendar to ne pomeni, da izvajamo dela samo za pogodbene stranke in partnerje. Velik del naših poslov pokrivajo tudi storitve in prodaja. Zavedamo se, da prodaja ni samo dostava “škatel”, ampak predvsem namestitev, implementacija in integracija novega izdelka ali nove storitve na obstoječ informacijski sistem.

Zaradi vsega tega se glavnine storitvenih del lotevamo po načinu projektnega vodenja. Vemo, da so najpomembnejši doseženi cilji v dogovorjenih rokih in v okviru predvidenih investicij. Vse to je naše vodilo, ki ga ob podpori naših partnerjev tudi dosegamo.

Najpogostejši projekti – storitve:

- Brezžične povezave,
- LAN in WAN omrežja,
- Instalacija in integracija Windows strežnikov od Windows NT dalje,
-  Instalacija in integracija poštnih strežnikov,

- itd ….

V zadnjem času vse bolj prednjačijo storitve s področja ARHIVIRANJA in VARNOSTI PODATKOV.

Pri svojem delu se držimo pravil projektnega vodenja in tudi priporočil standardov ISO9001 in BS7799 ter vsekakor lepega vedenja.

 

OPTIKA

V podjetju STEBRI d.o.o smo specializirani za polaganje, varjenje in zaključevanje optike oz. optičnih kablov. Optična vlakna vse bolj prevladujejo pri vzpostavljanju povezav med stikali in različnimi lokacijami v lokalnem omrežju.

- polaganje optike
Danes se največ uporablja enorodno (9/125) optično vlakno. Naša najdaljša trasa znaša 5 km v enem podjetju.  Seveda so lahko razdalje tudi veliko daljše in so odvisne tudi od opreme ki se uporablja pri zaključevanju linij.
Optika se največ uporablja med posameznimi enotami podjetja v tovarniških halah, velikih stavbah 0z. na razdaljah večjih od 150 m. Polaganje se velikokrat izvaja tudi na precej velikih višinah zato imamo v podjetju STEBRI dva zaposlena z dovoljenjem za opravljanje del na višini in ker sta po srcu tudi alpinista sta resnično prava za to delo. Kljub temu vseskozi upoštevamo varnost pri delu in uporabljamo vsa potrebna zaščitna sredstva.
V okoljih kjer razdalje niso velike in ni prostora za večje število optičnih vlaken  se še zmeraj polaga tudi multirodno vlakno , ki je omejeno z razdaljo in kvalitete kabla oz. vlakna. (110 Mb – 2 km, 1 Gb – 550m, 10 Gb – 100-250m ).

- varjenje optike oz. optičnih vlaken,

Varimo vse vrste optičnih vlaken. Pri delu uporabljamo visoko kvalitetno opremo proizvajalca SUMITOMO ELECTRIC (varilni aparat in rezalnik vlaken). Za meritve uporabljamo inštrument proizvajalca FLUKE in/ali EXFO

- zaključevanje optike

Za zaključevanje uporabljamo lahko uporabimo vse trenutno poznane “konektorje” v največji meri pa so to konektori tipa LC, SC, ST.