Vzdrževanje

Vsestranska skrb za pravilno delovanje Informacijskih sistemov.

Lahko postavimo odličen informacijski sistem, lahko ga znamo upravljati, vendar moramo dobro poskrbeti tudi za njegovo vzdrževanje.

Naši zaposleni smo se skozi leta izkušenj v vzdrževanju informacijskih sistemov prebili do pomembnih znanj in izkušenj s tega področja. Zavedamo se, kaj pomeni informacijska tehnologija za podjetja in kaj predstavlja vsaka ura zastoja takšnih sistemov.

Skozi vzdrževanja in različne vrste pogodb najdemo z vsakim podjetjem skupno rešitev, skupen jezik, ki ga vsi govorimo – nemoteno delo uporabnikov in čimhitrejša odprava napak.  S podpisom pogodbe prevzamemo del skrbi upravljalcev informacijskih sistemov na naša ramena.

Načini vzdržavanj so lahko različni in so različni. Z vsakim podjetjem se skupaj dogovorimo za način in postopek vzdrževanja. Zavedamo se, da kot smo različni ljudje, tako so različna tudi podjetja in vsako ima svoje zahteve in svoje želje.

Vseskozi imamo na zalogi večje število različnih kosov strojne opreme, ki nam omogoča hitro in uspešno izvajanje pogodbenih obveznosti in s tem obojestransko zadovoljstvo.

Vrste Vzdrževanj:
- polno vzdrževanje
Podjetje vso skrb za opremo in njeno delovanje prenese na nas. V primeru okvare vse stroške krije naše podjetje. Zagotovljen odzivni čas in zagotovljen čas do odprave napake.
- delno vzdrževanje
Podjetje vso skrb za opremo in njeno delovanje prenese na nas. V primeru okvare stroške dela krije naše podjetje, stroške rezervnih nadomestnih delov opreme krije naročnik. Zagotovljen odzivni čas. Čas odprave napake odvisen od časa zamenjave strojne opreme.
osnovno vzdrževanje
Podjetje vso skrb za opremo in njeno delovanje prenese na nas. V primeru okvare stroške dela in stroške rezervnih nadomestnih delov opreme krije naročnik. Zagotovljen odzivni čas. Čas odprave napake odvisen od časa zamenjave strojne opreme.
- kombinirano vzdrževanje
Tu nastopajo razne kombinacije omenjenih pogodbenih vzdrževanj. Najpogostejši primer: Podjetje ima mesečno zakupljeno določeno št. ur. Te ure so vštete v mesečni pavšal, ki se ne spreminja glede na opravljeno delo. Ure, ki presegajo pogodbeno določeno št. ur  obračunamo po dogovorjenem ceniku, na katerega imajo pogodbene stranke določen popust.

Oprema, za katero najpogosteje sklepamo pogodbena vzdrževanja:
- Aktivna oprema za lokalna omrežja,
- Aktivna orema za oddaljena omrežja,
- Strežniki,
- Delovne postaje,
- Vzdrževanje strežniških operacijskih sistemov in aplikacij nameščenih na strežnikih.