O podjetju

stebri1


Podatki o podjetju:

STEBRI informacijske tehnologije d.o.o.
Ronkova ulica 4 (PTC Katica)
2380 Slovenj Gradec

Telefon 02 8822992, 02 8822993

Skrajšano ime:
STEBRI d.o.o.

Družba je s sklepom Srg 2005/00134 z dne 05.05.2005 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, št. Vložka: 1/09953/00Osnovni kapital: 8.763,00 Eur

Klasifikacija dejavnosti: 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programihMatična številka: 2107554

Identifikacijska številka za DDV: SI43969933

TTR: 03175-1000187384 - SKB Banka d.d.